Onboarden, Hacken en Ontregelen

Onboarden, Hacken en Ontregelen

Onboarden en ontregelen gaan hand in hand. Oh zult u wellicht denken, het gaat er toch om dat je ‘één wordt’ met het nieuwe systeem?  De praktijk laat zien dat het om allebei gaat.

Grenzen of Grazen

De eerste maanden zijn als regel een romantische periode. Alles is leuk en de verleiding om veel op te pakken om maar ‘succesvol’ te lijken is groot.  ‘Grazen’ en voordat je het weet zit je vol met de verkeerde dingen. Ongetwijfeld een ego boost. Succes heb je wanneer je gedurende de eerste weken onderzoekt wat essentieel is. Neem maar de nieuwsgierige houding aan van een potentiele samenwerkingspartner aan. En wanneer je weet wat werkelijk de bedoeling is van jouw rol kan je navenant de grenzen bepalen. Wat laat ik lopen, waar spring ik bovenop? Welk gedrag accepteer ik, wanneer zet ik een streep in het zand? Als ze dit willen, dan heb ik dat nodig.

Ordenen of ontregelen

Sociale systemen hebben een natuurlijke neiging om alles geordend en hetzelfde te houden. Zeker de apenrots die we in de meeste corporates beklimmen. Bederf ons spel niet! Ook nieuw benoemde executives worden al dan niet subtiel in de nieuwe orde gedrukt. Terwijl je toch aangenomen was om ‘het verschil te maken’.  Ontregelen op de goede onderwerpen is dan het devies. Maak op precies de juiste punten een merkteken in het zand. Je ontregelt daarmee het systeem, je zet de ordening naar je hand.

R=M=B?

Wat zijn de goede onderwerpen om te ontregelen? Een veel voorkomende: de combinatie van verwachte resultaten, de middelen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in jouw rol. Is R=M=B? Dat vraagt meestal heronderhandelen. Doe dat aan het begin in plaats van na een maand of 6. Dan word je al snel als onderdeel van het probleem gezien. Communiceer je observaties respectvol, de reacties vormen weer een belangrijke bron van informatie waar jij je voordeel mee kunt doen.

Wees als een Hacker

Een executive verwoorde die periode van ‘prikken’, analyseren, meebewegen en gaan staan als volgt. “Ik voel me soms net een hacker. Ik dartel om het systeem heen, zit er soms in en probeer van alles om maar door te krijgen hoe het werkt en wat de beste manier is om het te kunnen beïnvloeden.

Ethisch, nieuwsgierig, vasthoudend en professioneel spelen met een heel duidelijk doel: een positie verwerven waarmee in de resultaten kan bereiken die nodig zijn. De parallellen tussen hacken en onboarden zijn groter dan ik dacht!”

Meer weten? Vrijblijvend eens over jouw situatie van gedachten wisselen? Je bent welkom.

Maarten Putz 

M: 06 222 09 832/Maarten@redzebragroup.com

Strategische Alignment in jouw organistatie?

Op 21 juni j.l. organiseerde de RedZebra Group samen met S-ray Diagnostics een ronde tafel gesprek met business leiders over strategische alignment.  Een impressie.

Strategische alignment in jouw organisatie? Wat is de implementatiekracht van de organisatie? In welke mate staan de neuzen dezelfde kant op? Marco de Haas, algemeen directeur van S-ray Diagnostics vertelt dat 40 jaar wetenschappelijk onderzoek laat zien dat strategische alignment cruciaal is voor hoog presterende organisaties en dat er bij meeste organisaties op dit gebied wat te verbeteren valt. “Er verdampt zoveel focus en energie in organisaties, er is nog zo’n potentieel te ontginnen.”

Een S-ray in plaats van een X-ray.

Het S-ray instrument is ontwikkeld door de Erasmus Universiteit en richt zich op twee aspecten.  Allereerst geeft het een strategische alignment meting op de waarden (waarom?), de keuzes (hoe?) en de doelen (wat?) van de organisatie waarbij de resultaten op ingenieuze wijze worden gevisualiseerd. Een S-ray in plaats van een X-ray. Daarnaast biedt het inzicht in de “knoppen” waaraan je kunt draaien om deze alignment te vergroten.  Het instrument gebruikt de bestaande strategie als uitgangspunt en doet als zodanig geen uitspraak over de kwaliteit van deze strategie.  Het geeft inzicht in hoeverre de strategie daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

Containerbegrippen ontbloot

“Je denkt dat jouw organisatie strategisch aligned is, maar dit is dus niet zo”, licht een deelnemer toe.  “Dat komt omdat we containerbegrippen gebruiken, zoals customer intimacy of operational excellence, waaraan iedereen z’n eigen invulling geeft. We leven in de wereld van nieuwe vaagheid en het S-ray instrument legt dit haarfijn bloot. Je weet dan waar je actie moet ondernemen”.

Strategische alignment is maakbaar

“De “alignment drivers” zijn wetenschappelijk gevalideerd en liggen op het gebied van leiderschap en cultuur”, licht Frank Uit de Weerd, partner van de RedZebra Group, toe. “We zien bijvoorbeeld dat psychologische veiligheid en value-based leiderschap alignment drivers zijn die in veel organisaties naar voren komen.”  Fionnuala Herder-Wynne, ook partner van de RedZebra Group, vult aan: “Strategische alignment wordt met dit instrument niet alleen zichtbaar gemaakt maar ook hanteerbaar.  Strategische alignment is maakbaar.”

De praktijk

Een deelneemster vertelt over haar ervaringen met S-ray: “Het is bij mijn weten het enige instrument dat strategische alignment objectief en scherp meet.  De uitkomsten bevestigden ons onderbuikgevoel en het was heel nuttig om de harde data te hebben.”  Ze vertelt dat het rapporteren van de uitkomsten in het begin stress in de organisatie creëerde.  Want wat betekent het voor jou/je team als je afwijkende scores hebt?  Dit raakt aan psychologische veiligheid, openheid en vertrouwen, thema’s die veelvuldig terugkwamen in het gesprek en die als cruciaal worden gezien voor het creëren van strategische alignment.  Een deelnemer: “Het creëren van strategische alignment is veel moeilijker dan bijvoorbeeld het doen van een acquisitie of divestment. The soft stuff is the hard stuff.”  Een ander vult aan: “Medewerkers willen een stem in de strategievorming en als dat ontbreekt, heeft dat een negatieve impact op de executiekracht.”

Wetenschappelijk gefundeerd

Aan het einde van de sessie is er een skypeverbinding met professor Daan van Knippenberg, vanuit de Drexel Universiteit in Amerika.  Hij is mede-ontwikkelaar van het S-ray instrument en voert sinds jaren de Economen Top 40 van Nederland aan.  Hij wijst er op dat het inzetten van S-ray een intensief proces is, het is niet zomaar een vragenlijst.  “Er is aanzienlijk voorwerk nodig, dan volgt de terugkoppeling van de resultaten aan de organisatie en dan is er het aan de slag gaan met de strategische alignment drivers”.  Op de vraag waarom S-ray antwoordt hij: “Het instrument is wetenschappelijk gefundeeerd en evidence-based en verschaft concrete handvaten om de prestaties in de organisatie aanzienlijk te verbeteren.”

Meer weten?  Neem dan contact op met Sebastian Wesselius (0653246423) of Frank Uit de Weerd (0646382477).