Onboarden, Hacken en Ontregelen

Onboarden, Hacken en Ontregelen

Onboarden en ontregelen gaan hand in hand. Oh zult u wellicht denken, het gaat er toch om dat je ‘één wordt’ met het nieuwe systeem?  De praktijk laat zien dat het om allebei gaat.

Grenzen of Grazen

De eerste maanden zijn als regel een romantische periode. Alles is leuk en de verleiding om veel op te pakken om maar ‘succesvol’ te lijken is groot.  ‘Grazen’ en voordat je het weet zit je vol met de verkeerde dingen. Ongetwijfeld een ego boost. Succes heb je wanneer je gedurende de eerste weken onderzoekt wat essentieel is. Neem maar de nieuwsgierige houding aan van een potentiele samenwerkingspartner aan. En wanneer je weet wat werkelijk de bedoeling is van jouw rol kan je navenant de grenzen bepalen. Wat laat ik lopen, waar spring ik bovenop? Welk gedrag accepteer ik, wanneer zet ik een streep in het zand? Als ze dit willen, dan heb ik dat nodig.

Ordenen of ontregelen

Sociale systemen hebben een natuurlijke neiging om alles geordend en hetzelfde te houden. Zeker de apenrots die we in de meeste corporates beklimmen. Bederf ons spel niet! Ook nieuw benoemde executives worden al dan niet subtiel in de nieuwe orde gedrukt. Terwijl je toch aangenomen was om ‘het verschil te maken’.  Ontregelen op de goede onderwerpen is dan het devies. Maak op precies de juiste punten een merkteken in het zand. Je ontregelt daarmee het systeem, je zet de ordening naar je hand.

R=M=B?

Wat zijn de goede onderwerpen om te ontregelen? Een veel voorkomende: de combinatie van verwachte resultaten, de middelen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in jouw rol. Is R=M=B? Dat vraagt meestal heronderhandelen. Doe dat aan het begin in plaats van na een maand of 6. Dan word je al snel als onderdeel van het probleem gezien. Communiceer je observaties respectvol, de reacties vormen weer een belangrijke bron van informatie waar jij je voordeel mee kunt doen.

Wees als een Hacker

Een executive verwoorde die periode van ‘prikken’, analyseren, meebewegen en gaan staan als volgt. “Ik voel me soms net een hacker. Ik dartel om het systeem heen, zit er soms in en probeer van alles om maar door te krijgen hoe het werkt en wat de beste manier is om het te kunnen beïnvloeden.

Ethisch, nieuwsgierig, vasthoudend en professioneel spelen met een heel duidelijk doel: een positie verwerven waarmee in de resultaten kan bereiken die nodig zijn. De parallellen tussen hacken en onboarden zijn groter dan ik dacht!”

Meer weten? Vrijblijvend eens over jouw situatie van gedachten wisselen? Je bent welkom.

Maarten Putz 

M: 06 222 09 832/Maarten@redzebragroup.com

Strategische Alignment in jouw organistatie?

Op 21 juni j.l. organiseerde de RedZebra Group samen met S-ray Diagnostics een ronde tafel gesprek met business leiders over strategische alignment.  Een impressie.

Strategische alignment in jouw organisatie? Wat is de implementatiekracht van de organisatie? In welke mate staan de neuzen dezelfde kant op? Marco de Haas, algemeen directeur van S-ray Diagnostics vertelt dat 40 jaar wetenschappelijk onderzoek laat zien dat strategische alignment cruciaal is voor hoog presterende organisaties en dat er bij meeste organisaties op dit gebied wat te verbeteren valt. “Er verdampt zoveel focus en energie in organisaties, er is nog zo’n potentieel te ontginnen.”

Een S-ray in plaats van een X-ray.

Het S-ray instrument is ontwikkeld door de Erasmus Universiteit en richt zich op twee aspecten.  Allereerst geeft het een strategische alignment meting op de waarden (waarom?), de keuzes (hoe?) en de doelen (wat?) van de organisatie waarbij de resultaten op ingenieuze wijze worden gevisualiseerd. Een S-ray in plaats van een X-ray. Daarnaast biedt het inzicht in de “knoppen” waaraan je kunt draaien om deze alignment te vergroten.  Het instrument gebruikt de bestaande strategie als uitgangspunt en doet als zodanig geen uitspraak over de kwaliteit van deze strategie.  Het geeft inzicht in hoeverre de strategie daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

Containerbegrippen ontbloot

“Je denkt dat jouw organisatie strategisch aligned is, maar dit is dus niet zo”, licht een deelnemer toe.  “Dat komt omdat we containerbegrippen gebruiken, zoals customer intimacy of operational excellence, waaraan iedereen z’n eigen invulling geeft. We leven in de wereld van nieuwe vaagheid en het S-ray instrument legt dit haarfijn bloot. Je weet dan waar je actie moet ondernemen”.

Strategische alignment is maakbaar

“De “alignment drivers” zijn wetenschappelijk gevalideerd en liggen op het gebied van leiderschap en cultuur”, licht Frank Uit de Weerd, partner van de RedZebra Group, toe. “We zien bijvoorbeeld dat psychologische veiligheid en value-based leiderschap alignment drivers zijn die in veel organisaties naar voren komen.”  Fionnuala Herder-Wynne, ook partner van de RedZebra Group, vult aan: “Strategische alignment wordt met dit instrument niet alleen zichtbaar gemaakt maar ook hanteerbaar.  Strategische alignment is maakbaar.”

De praktijk

Een deelneemster vertelt over haar ervaringen met S-ray: “Het is bij mijn weten het enige instrument dat strategische alignment objectief en scherp meet.  De uitkomsten bevestigden ons onderbuikgevoel en het was heel nuttig om de harde data te hebben.”  Ze vertelt dat het rapporteren van de uitkomsten in het begin stress in de organisatie creëerde.  Want wat betekent het voor jou/je team als je afwijkende scores hebt?  Dit raakt aan psychologische veiligheid, openheid en vertrouwen, thema’s die veelvuldig terugkwamen in het gesprek en die als cruciaal worden gezien voor het creëren van strategische alignment.  Een deelnemer: “Het creëren van strategische alignment is veel moeilijker dan bijvoorbeeld het doen van een acquisitie of divestment. The soft stuff is the hard stuff.”  Een ander vult aan: “Medewerkers willen een stem in de strategievorming en als dat ontbreekt, heeft dat een negatieve impact op de executiekracht.”

Wetenschappelijk gefundeerd

Aan het einde van de sessie is er een skypeverbinding met professor Daan van Knippenberg, vanuit de Drexel Universiteit in Amerika.  Hij is mede-ontwikkelaar van het S-ray instrument en voert sinds jaren de Economen Top 40 van Nederland aan.  Hij wijst er op dat het inzetten van S-ray een intensief proces is, het is niet zomaar een vragenlijst.  “Er is aanzienlijk voorwerk nodig, dan volgt de terugkoppeling van de resultaten aan de organisatie en dan is er het aan de slag gaan met de strategische alignment drivers”.  Op de vraag waarom S-ray antwoordt hij: “Het instrument is wetenschappelijk gefundeeerd en evidence-based en verschaft concrete handvaten om de prestaties in de organisatie aanzienlijk te verbeteren.”

Meer weten?  Neem dan contact op met Sebastian Wesselius (0653246423) of Frank Uit de Weerd (0646382477).

Aligned or not to be aligned?

Aligned or not to be aligned?
Strategic Alignement daar draait het om. Dat is ook eigenlijk geen vraag. De meeste strategieën werken niet omdat de strategie niet goed is maar omdat er geen focus is in de uitvoering. Deelt de organisatie wel de gemeenschappelijke visie? Werkt iedereen dezelfde kant op? De afgelopen 6 maanden ben ik daar heel intensief mee bezig geweest.

Co-Creëren
Natuurlijk is strategie formulering een creatief proces dat aan waarde wint naar mate er meer verschillende en tegengestelde opvattingen gehoord worden. Co-creëren. En natuurlijk is ‘agile’ zijn noodzakelijk om te kunnen reageren op wat je niet kunt bedenken.
Maar wat je niet wilt is dat wanner de lijnen uitgezet zijn er mis-alignement ontstaat in de verschillende organisatieonderdelen. En als dat toch gebeurt: wat zijn dan je opties?

S-Ray Diagnostics en de RedZebra Group
S-Ray is een kennisonderneming van de Erasmusuniversiteit Rotterdam en maakt gebruik van 40 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen alignment en performance. Hoe komt performance tot stand, wat zijn de driver en hoe kan je het meten? Want met een ’S-Ray’ in de hand weet je precies wat er waar aan schort. We werken intensief samen bij opdrachtgevers.

Zien wat niet gezegd wordt: vluchten kan niet meer.
Het valt mij elke keer weer op hoe genadeloos precies een S-Ray scan is. Weg van alle prietpraat laat het zien hoe de vlag er werkelijk bij ligt. En ook waar de oplossingen zijn te vinden. Vluchten kan niet meer. Zodra executive teams dat onder ogen durven komen én mee aan de slag gaan worden er mijlen gemaakt.

‘Sheep dipping’ verruilen voor ‘nanotechnologie’
Met welk team het eerste beginnen? Wat hebben die nodig? Door leiderschap interventies goed te kiezen kan je als ceo het organisatie landschap precies zo ordenen dat maximaal effect wordt bereikt.
Wat mij daarbij steeds weer opvalt is dat de klassieke oplossingen waarbij ‘iedereen door het verandertraject moet’ toch wel voorbij zijn. Iedereen wordt aangeraakt, maar de aanpak en de interventie is maatwerk. Het lijkt wel nanotechnologie.

Ronde Tafel Gesprek op 21 juni
Op 21 juni (16.00 uur) organiseren we met S-Ray Diagnostics een rondetafelgesprek op de Erasmus Universiteit. Speciaal voor C-suite executives die geïnteresseerd zijn in praktijk cases. Meer weten? Klik hier of bel me. Op weg naar een uitgelijnde toekomst!

Maarten Putz
06 222 09 832 

Over je eigen schaduw heenstappen

Een GROTE vis in een kleine vijver worden

Hoe zorg je nu dat je gevonden wordt? Dat jij de enige bent die ‘ze’ willen! Simpel: door een grote vis in een kleine vijver te worden. Zodra bekend wordt waar grote vissen zwemmen komt iedereen eropaf. En ze vinden jou… Hoe word je een grote vis in een kleine vijver?

Aanbod en doelgroep

Het gaat niet alleen om opvallen, het gaat erom dat jij jouw aanbod bij de juiste doelgroep neerlegt. Of dat nu binnen of buiten jouw organisatie is.

Een grote vis in een kleine vijver worden. Dat is meer dan alleen Linkedin op orde of voortdurend bij HR de deur platlopen. Wat is je aanbod? Wat los jij op? Wie heeft dat nodig? Ben je geloofwaardig? Hoe word je bijzonder? Dat zijn de vragen waar antwoord op nodig is.

Marktonderzoek

Doe eerst eens marktonderzoek naar jezelf. Gericht netwerken is daarvoor het middel. Welke feedback krijg je? Wat leer je over jezelf? Welke kwaliteiten worden gezien? Wat is kansrijk om in de markt te zetten? Doe dat binnen jouw organisatie en daarbuiten. Zijn er verschillen? Wat valt je op?

Netwerken

Managers en directeuren hebben meestal de nodige reserves om op deze manier te gaan netwerken. Je stelt je kwetsbaar op en wilt vooral over het verleden vertellen. Je gesprekspartner is daar waarschijnlijk niet in geïnteresseerd. Spreek over de toekomst! Stel vragen. Luister actief naar wat er gezegd wordt en wat er niet gezegd wordt. Dit is het moment om op ideeën te komen. Binnen de organisatie voelt het vaak als een verkapte sollicitatie. Door een goede introductie kan je dat voorkomen.

‘Purpose’

En ga dan onderzoeken ‘wat jouw purpose’ is: waar kom jij je bed voor uit en waarom zou iemand dat belangrijk vinden?  Een leadership journey is een unieke mogelijkheid om in korte tijd een reis te beleven die je direct naar jouw kern brengt. En wat je tijdens die reis ontdekt klopt dat met jouw ervaringen uit het netwerken? Zo ja: mooi, gaan. Zo nee: zit je in de verkeerde markt? Of ‘klopt’ jouw aanbod niet?  Zie het onder ogen en de crisis wordt een kans.

Consistent de markt bewerken

Zijn aanbod, doelgroep en jouw arbeidsmarktcommunicatie congruent dan kan je consistent de markt bewerken. Of dat nu binnen of buiten jouw organisatie is. Heel systematisch werken. Je bent bezig zichtbaar te worden in het voor jou relevante segment. Belangrijk is om niet vergeten te scoren. Het ijzer te smeden als het heet is en door te pakken. Bijvoorbeeld door heel actief ontwikkelingen bij jouw doelgroep te volgen en de telefoon te pakken als je openingen ziet. Maak er een gevalletje ‘right time, right place’ van.  Jouw toekomst ligt open.

Wil je wat veranderen?  Je bent welkom: klik hier.

Is carrière maken bevestiging zoeken?

Carrière maken wat is dat nu eigenlijk? En wat levert een carrière eigenlijk op? Veel senior leaders lopen met die vraag rond en komen er alleen niet goed uit. Wanner we aan het werk zijn, komen we vroeger of later altijd op de vraag door welk ‘venster’ iemand naar werk kijkt. Wat betekent werk eigenlijk voor hem of haar? Is werk een middel om onafhankelijk te worden? Of om te bewijzen dat je belangrijk bent? Of is werk iets dat potentieel gevaarlijk is: kan ik het wel? Ik zal toch niet door de mand vallen? Laat ik dus maar blijven zitten want hier heb ik het onder controle.  Misschien nog iets harder werken?  Jouw impliciete opvattingen kleuren jouw waarneming en geven er betekenis aan. En die betekenis wordt dan jouw waarheid over werk.

Door andere vensters kijken

Career switch wordt ingegeven doordat je na verloop van tijd door andere vensters gaat kijken. Vaak gaat daar een grote schok aan vooraf. Gezondheidsproblemen, ontslag, overlijden van een dierbare. Er begint iets te knagen dat zich niet langer laat wegschuiven. ‘Ik wil dit niet meer, ik wil het anders’. Weg van de stress. Wat eerst goed was in jouw carrière is nu niet langer goed genoeg. Maar wat is het alternatief? Hoe kom bereik ik dat? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet in dezelfde patronen schiet?

Welk script heb jij geschreven?

Wij werken met veel executives aan deze carrièrevragen. Professioneel, Privé en Persoonlijk, toekomst en verleden, ze beïnvloeden elkaar.

Welke impliciete keuzes maak je steeds? Welk script heb je in de loop der jaren geschreven? Voor veel executives wordt carrière een ‘self fulfilling prophecy’.  “Ik zit in mijn eigen script gevangen, carrière maken was het steeds op zoek gaan naar een herbevestiging van mijn script’ zei een manager mij ooit eens.  Zodra je de patronen in je carrière transparant maakt, kun je stappen gaan zetten. Wil en moed zijn de ingrediënten van de cocktail om verder te komen.

Tweede leven

Confucius wist het al: Een mens heeft twee levens, het tweede begint zodra hij weet dat hij er maar één heeft. Waarom begint jouw tweede leven niet vandaag? Hoe zitten jouw werkpatronen in elkaar, welke ‘verslavingen’ heb jij steeds opgezocht?

Houd jezelf eens tegen het licht en ga de uitdaging met jezelf aan. Je hoeft het niet alleen te doen. We helpen je graag om scherp te blijven en zorgen ervoor dat je niet van de weg raakt.

Wil je wat veranderen?  Je bent welkom: klik hier 

Hoog conjunctuur:

TIJD VOOR JOUW CAREER SWITCH?

Alle arbeidsmarktcijfers staan goed als we het CBS moeten geloven. De werkloosheid daalt en is alleen voor jongeren tot de 25 nog rond de 10% voor 45+ nog rond de 5% en de groep 25-45 rond de 4%. Gaan we weer naar de tijd toe dat je rustig je baan op kon zeggen en na een sabbatical van een half jaar jouw headhunter kon bellen met de mededeling dat je weer beschikbaar was?

Wij denken van niet. Het is ontegenzeggelijk zo dat het wat makkelijker wordt. Niet voor iedereen overigens. IT is goed, financiële sector lastig. Er beweegt meer, dus zijn er ook meer vacatures. Tegelijkertijd is de concurrentie groot. Er valt in het segment 40+ echt wat te kiezen en dat wordt ook gedaan. Het valt op dat dat procedures op topniveau nog steeds heel grillig verlopen. Het is onvoorspelbaar hoe lang jouw zoektocht gaat duren.

Ik ben het zat

We komen veel leiders tegen die het om het maar eens kernachtig uit te drukken ‘zat’ zijn. De jaren van sleuren en trekken, overleven en bukken hebben hun sporen na gelaten. Er is toch meer dan dit?

Dat is er ook. Een wat meer filosofische insteek: je hebt twee levens. En het tweede leven begint zodra je je realiseert dat je er maar één hebt. Wanneer je die bewustwording werkelijk kunt toelaten heb je de belangrijkste kiem gepland om stappen te gaan zetten.

Bewustwording

Hoe doe je dat eigenlijk zo’n Career switch? Het draait allemaal om bewustwording. Wat heeft je voortgedreven en wat houd je vast? Met name die belemmerende gedachtes zorgen ervoor dat je niet van je plaats komt. Dat je alles wat langskomt als ongeschikt beschouwd. En ook dat je niet zuiver kunt kijken naar wat je op dit moment hebt. Waardoor je dus ook in het hier en nu de mogelijkheden niet ziet. 

Wat ben je aan het leren?

In onze filosofie ‘trakteert’ het leven je voortdurend op situaties waarin je wat kan leren. Dus ook het vastzitten in werk is er zo eentje. Je wordt uitgedaagd om een ‘herbesluit’ te nemen t.a.v. opvattingen die jij hebt over werk.  Zodat je geen last meer hebt van dat stemmetje ‘het moet perfect zijn’ waardoor je maar door blijft gaan terwijl het eigenlijk al goed genoeg is. En überhaupt niet kijkt naar banen waarin je minder verdiend dan nu.

Herbesluiten®- ook als je besluit te blijven

Herbesluiten gaat over een diep niveau van bewustwording en de durf om anders te gaan kijken naar dezelfde situatie. En daar de actie aan te verbinden die je verder brengt.  Uit je comfort zone komen en iets anders gaan doen vraagt om regie te nemen en de wil om je werkend leven anders in te richten.

Je hoeft niet weg, je kunt ook je huidige werk anders inrichten. Of met jezelf zo aan de slag gaan dat je geen last meer hebt van allerlei gedachten die je belemmeren en stress veroorzaken. Anders omgaan met dezelfde situatie. We werken met veel senior leaders aan deze persoonlijke thema’s.

Zelf stappen te zetten en niet af wachten totdat de organisatie met iets komt.  Neem regie. De rest zijn praktische tips, trucs en een grote dosis moed en doorzettingsvermogen. Waar wacht je nog op?

Wil je wat veranderen?  Je bent welkom: klik hier