Mentale druk onder jongvolwassenen op de werkvloer: We gaan er iets aan doen!

Het is alwéér in het nieuws: jongvolwassenen en burnout. Vorige week leek het alsof de wereld eindelijk erkenning ging geven aan de burnout problematiek: de World Health Organisation erkende burnouts als ziekte in zijn ICD-lijst, alleen om een dag later dit bericht terug te schroeven. Het zou om een communicatiefout gaan en we kregen het oordeel dat een burnout alleen zal worden geclassificeerd als ‘werkfenomeen’.

Toch ligt de zaak iets complexer dan alleen erkenning te geven aan het fenomeen – we zijn namelijk in een maatschappelijke transitie waar de consequenties verder reiken dan problemen op de werkvloer. Het is niet zozeer dat de millennial generatie zo verschrikkelijk anders is dan de generatie daarvoor. Het is eerder dat de millennial generatie in een verschrikkelijk andere maatschappij volwassen wordt. Zoals we in onze Millennial Journeys zien, zijn grote maatschappelijke veranderingen en sociale tendensen tekenend geweest in ons opgroeien. Een burnout is slechts een klein symptoom hiervan. Deloitte (2019) liet ons zien in hun onderzoek dat onze generatie in een drastisch nieuwe context moet functioneren, die gepaard gaat met een aanzienbaar lager inkomen, minder middelen en hogere schulden.

En nu stoten we op problematiek die van alle generaties de aandacht vragen: Deloitte (2019) liet in hetzelfde onderzoek resultaten zien waaruit bleek dat 22 procent van de 13,416 ondervraagde millennials wereldwijd plannen om hun werk te verlaten in de komende twee jaar omdat ze slechte ‘work-life balance’ ervaren en 43 procent wil de huidige werkgever verlaten om financiële redenen. Dit is op z’n minst een zorgwekkende ontwikkeling, ook voor de werkgever.

Dit gaat verder dan een gevecht tussen generaties. Er is een maatschappelijke ‘shift’ aan de gang, waar wij als maatschappij antwoord op moeten geven. Wel worden in allerlei onderzoeken oplossingen geven die de werkgever toe kan passen:

  • Het voeren van een open dialoog met millennials en generatie Z medewerkers, luisteren naar hun zorgen en achterhalen waarom bepaalde zaken belangrijk voor hen zijn.
  • Het voeren van een open dialoog over het realiseren van hun ambities.
  • Het ontwikkelen van een trainingsprogramma dat millennials en generatie Z ondersteunt in het behalen van hun doelen.
  • Een duidelijk standpunt innemen dat verantwoordelijkheid omarmt voor het creëren van maatschappelijke impact.
  • Mogelijkheden bieden aan millennials om bij te dragen aan de visie en strategie van het bedrijf.
  • Mentorschap en omgekeerd mentorschap bieden.
  • Falen accepteren als leermomenten.

Om de nieuwe werkgeneraties klaar te stomen voor deze ‘Industry 4.0’, leggen jongeren de grootste verantwoordelijkheid bij business en onderwijs.

Om businesses en onderwijs op weg te helpen, hebben RedZebra Group en Tilburg University de handen in elkaar geslagen en het programma ‘The Future is Yours’ ontwikkeld. Hier helpen we de nieuwe generatie klaar te stomen voor Industry 4.0 en faciliteren wij het open gesprek tussen werkgever en millennial-werknemer. Klik hier om meer te weten over dit programma.


Referenties

Deloitte, 2019, The Deloitte Global Millennial Survey 2019. Retrieved from:

NOS, June 10, 2019. Studieschuld, prestatiedruk en stress: ‘Mensen hebben een grens’. Retrieved from:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2288417-studieschuld-prestatiedruk-en-stress-mensen-hebben-een-grens.html

NOS, May 28, 2019.WHO maakt fout: burn-out toch niet officieel erkend als ziekte.

 Retrieved from: https://nos.nl/artikel/2286731-who-maakt-fout-burn-out-toch-niet-officieel-erkend-als-ziekte.html

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2018. Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen.

World Economic Forum (2017). Global Shapers Annual Survey 2017.

World Health Organisation, May 28, 2019. Burn-out an “occupational phenomenon”: International Classification of Diseases. Retrieved from:

https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/