Strategische samenwerkingspartners

 • S-Ray Diagnostics.
  S-Ray Diagnostics is een onafhankelijk kennisbedrijf van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het bestaat sinds 2011 en is gespecialiseerd in strategische alignement-vraagstukken. De S-ray Scan maakt Alignement zichtbaar en stelt executives in staat om alignement te bevorderen. Wetenschap toont aan dat de bedrijfsprestatie grotendeels wordt bepaald door de mate van alignement. S-Ray Diagnostics heeft als doel om deze wetenschap in de praktijk te brengen en The Power of Alignement in elke organisatie te helpen ontketenen. Meer weten? Klik hier.
 • Christian Kromme.
  Visionair, Futurist,  Keynote Speaker en auteur. Christian daagt organisaties uit om te denken en te handelen als een surfer om zo op de volgende grote golf van verandering te kunnen surfen. Disruptieve organisaties denken en handelen als surfers en weten precies waar en wanneer ze op de golf moeten springen. Zo helpt hij om disruptieve bedreigingen om te zetten in disruptieve kansen. Meer weten? Klik hier.
 • Oxford Leadership.
  Oxford Leadership is een wereldwijd opererende leadership consultancy die multinationale organisaties helpt veranderingen te realiseren in een sterk veranderende wereld. Het ultieme doel is duurzame prestaties realiseren door ‘purpose, people en strategy ’met elkaar in balans te laten zijn. RedZebra Group beschikt over 5 gecertificeerde Strategische Partners van Oxford Leadership
 • Semler Instituut.
  We willen iedereen in staat stellen om productief en met voldoening te werken en een gezonde balans te vinden tussen werk en privé. En tegelijkertijd willen we bedrijven op weg helpen naar duurzame winstgevendheid. Semco Style-organisaties maken dit mogelijk door wijselijk rond de mens te organiseren in plaats van slim rond structuren en procedures. Ze behandelen medewerkers als volwassenen, stellen mensen boven bedrijfspraktijken en zien vrijheid en eigenbelang als de basis voor een collectieve koers. Semco Style organisaties blijken in de praktijk beter te presteren dan traditionele organisaties. De filosofie is gebaseerd op 30 jaar ervaring van Ricardo Semler. RedZebra Partner Azwin Ressang is een van de Lead Trainers van het Semler Institute
 • Frank Roos. Roos & van de Werk (Rotterdam) is hét marketing- & communicatiebureau voor positionering, branding en communicatie-strategie. We werken met hen samen omdat zij weten dat – Intentie –Identiteit en Imago interdependent zijn en als drie eenheid in communicatie en positionering tot uiting komt. Meer weten? Klik hier.
 • Richard Barret Values.
  Barret Values Center meet warden, cultuur en bewustzijn. Een wereldwijd netwerk van 4000 consultants en verandermanagers, bieden de tools aan waarmee leiders de cultuur van hun organisatie kunnen meten én naar duurzame resultaten kunnen leiden. RedZebra group heeft 6 gecertificeerde CTT (Corporate Transformation Tools) consultants.
 • WIFS is een belangrijk platform dat actief is in de financiële industrie. Aangesloten leden zijn banken , verzekeraars, en andere financiële dienstverleners. Ze zijn de pleitbezorgers voor een eerlijker verdeling tussen mannen en vrouwen in management functies. Ze staan voor 50/50 waarbij inclusie en diversiteit een vanzelfsprekendheid is.  Het gaat om de balans tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in organisaties, teams maar ook in jezelf. Juist in de financiële sector zijn masculiene kwaliteiten in leiderschap van origine de norm. Hierin moet meer ruimte en respect voor feminiene kwaliteiten als empathie, samenwerking en een lange termijn focus komen. Als je zelf, of je nu man of vrouw bent, zowel de meer mannelijke als de meer vrouwelijke kwaliteiten durft in te zetten in je bedrijf, creëer je meer balans en dit leidt uiteindelijk tot meer diverse teams die breder gefundeerde beslissingen maken en aantoonbaar betere bedrijfsresultaten. Deze balans  is van belang voor het creëren van een gezonde en duurzame financiële sector. Zie WIFS Leiderschapsprogramma