Werkethiek, Perspectief en Leren van Millenials ?

“Stel je niet aan, je weet niet wat werken is. Wacht maar totdat je een echte baan hebt, dan weet je pas echt wat stress is”

Radio interview op NPO3 

Leren van Millenials? Werkethiek? Wat gebeurt hier? Is dit een klassieke tegenstelling binnen generaties? Stuiptrekkingen van een verdwijnende generatie of gaat dit over het onvermogen om andere benaderingen te vinden?

Wat te doen?
Hoe je het ook went of keert, de groep millenials neemt alleen maar toe. In 2030 bestaat ongeveer 75% van de werkenden uit millenials en noch de jeugd, noch de ouderen hebben de wijsheid volledig in pacht. Wat te doen?

Van Maakbaarheid naar …
Vergeleken met de tijd dat ‘wij’ – oudere jongeren zeg maar – ‘managementtrainee’ waren bij grote ondernemingen is er wel wat veranderd. Loopbaanpaden, uitgestippelde carrières, potentieelmeting bij indiensttreding met voorspelling van doorgroei perspectief en het kwam nog uit ook! Leve de maakbaarheid! Creating Corporate Future (Russel Ackoff 1981) was verplichte literatuur. Plan or be Planned!

… Keuzemogelijkheid
Die maakbaarheid is begraven en aanpassen aan de mores is iets dat niet langer gemeengoed is.

De wereld is klein, het aantal mogelijkheden om overal te werken is groot en het uitstellen van een ‘gezin’ maakt dat het aantal keuzemogelijkheden nog veel groter wordt. Keuzemogelijkheden zijn echt wel een van de grote uitdagingen en dat leidt weer tot nieuwe vraagstukken. Binnen welk referentiekader kies je eigenlijk? Wat vind jij echt belangrijk? Wat niet? Hoe ziet jouw waardenstelsel er eigenlijk uit?

Versneld stil staan
In het zichtbaar maken van je eigen waardenstelsel zit in elk geval een van de sleutels.  Neem de tijd om stil te staan bij hoe jij keuzes maakt. Maak het onbewuste morele kompas bewust. We hebben voor millenials een aanpak om versneld stil te staan. Klik hier.

En ook voor ‘oudere jongeren’  trouwens.

Verwonder en denk in mogelijkheden
Verwonder je en denk eens in mogelijkheden die je hebt met zo’n grote groep millenials. Wanneer je die energie kunt bundelen, een beetje richten wat wordt er dan mogelijk in jouw organisatie? In hoeverre denk jij in mogelijkheden? Of denk je in verschillen en problemen?

Grenzen
Millenials respecteren de ‘gevestigde grenzen’ van groepen en teams niet automatisch. Zij hebben andere grenzen. Hun werkethiek kent hele andere dimensies.

Wanneer jij je niet bewust bent van jouw filter ken je ook jouw blinde vlekken niet en is de kans groot dat je blijft hangen in weerstand en irritatie.

Voor millenials geldt overigens vrij zeker hetzelfde. Is een millenial zich bewust van zijn/haar filter en is hij zich daarmee bewust van wat hij wel en niet ziet?

Wat als je nu eens met hen gaat verkennen wat hun grenzen zijn? En die van jou? En wat als daar iets nieuws ontstaat? Wat wordt er dan mogelijk? Hoe doen andere organisaties dat eigenlijk?

Purpose als grens
Een ‘nieuwe grens’ is al duidelijk en daarvan is de toegevoegde waarde voor organisaties in klinkende munt aangetoond: Purpose. Millenials hechten een grote waarde aan organisatiepurpose.  Sterker nog, het is een belangrijke reden om voor een organisatie te kiezen, te blijven of links te laten liggen. Organisaties met een sterke Purpose boeken over het algemeen ook nog veel betere resultaten.

Verbind, Verdiep en Verwonder
Ga de verbinding aan, verdiep je inzichten, verwonder je en denk in mogelijkheden. Voor millenials en managers. Meer inspiratie? Klik hier of stuur me een email.

Maarten Putz

maarten@redzebragroup.com